Predstavljanje projekta ,,MLADI ZA MLADE”

Okrugli sto ,,Učešće mladih u Crnoj Gori – rezultati istraživanja o učešću mladih i preporuke”.

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama – Phiren amenca” predstavila je rezultate projekta ,,MLADI ZA MLADE” kojem su prisustvovali i korisnici projekta i aktivisti Phiren Amenca.

#ybh4wbt #phirenamenca #mladi

Comments are closed.