Podrška romskoj djeci da nadoknade “propušteno”

,,Upravo zbog toga se najviše baziram na opismenjavanje, jer prvi čas kad bi djete dolazilo,  provjeravala sam da li zna ćirilicu i latinicu, i onda ukoliko vidim da to ne zna, smatram da je to najvažnije i da je to osnov da bi nastavili dalje, jer ako ne znaju da čitaju i pišu oni neće moći da prate nastavu”, rekla je učiteljica Marija.

Comments are closed.