Ivan Vuković o nagradi ,,Gradonačelnik prijatelj Roma”

Razgovarali smo sa gradonačelnikom Ivanom Vukovićem o tome šta za njega znači nagrada, na čemu trenutno radi za poboljšanje položaja romske zajednice, Kancelariji za Rome i Egipćane.
Tags: No tags

Comments are closed.