Hedina Tahirović Sijerčić o položaju Roma i romskom jeziku

Edina Sijerčić trenutno boravi u Crnoj Gori kao predavačica na prvom modulu programa ,,Romologija” – kursu ,,Identitet Roma i dileme identiteta” u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Instituta za strane jezike i Gimnazije ,,Slobodan Škerović”.
Tags: No tags

Comments are closed.